آبان ۴, ۱۳۹۵

ّبازرگانی

خرید تجهیزات متناسب و مرتبط با کار تعریف شده با کیفیت و ارزان در مرحله اول نیاز مند مشاوره مناسب می باشد . از افتخارات این شرکت این است که با بهره گیری از بهترین بازرگانان آشنا به تجهیزات وبازار داخلی و بین المللی بتواند برای مشتریان خود در انتخاب و خرید تجهیزات مشاوری مناسب باشد و در نهایت با بهره گیری از دو شرکت هلدینگ این آزمایشگاه در صورت درخواست خرید برای مشتری با درنظر گرفتن جزئیات  انجام دهد.

btrade

www.omidgfn.com

www.omidgfn.ir

1396 © شرکت مهندسی سنجش دقیق پاسارگاد . تمامی حقوق این وب سایت محفوظ بوده و هرگونه استفاده از مطالب مجاز نمی باشد.